Praktische informatie

Praktische informatie voor u, uw vertrouwenspersonen en nabestaanden

Na het overlijden nemen de nabestaanden zo snel mogelijk contact op met een arts en een uitvaartondernemer en brengen hen op de hoogte dat de overledene het lichaam wenst te schenken aan de wetenschap. De arts zal het overlijden officieel vaststellen en het overlijdensattest opmaken; de uitvaartondernemer zal zorgen voor de overlijdensaangifte en andere formaliteiten.

Vervolgens nemen de nabestaanden contact met ons op en geven de naam en het telefoonnummer van de uitvaartondernemer door. Als u geen uitvaartondernemer heeft, kunnen wij u hierbij helpen. Wij zullen een kopie van de wilsbeschikking overmaken aan de gemeentelijke overheid om de vergunning te verkrijgen voor het overbrengen van het lichaam naar de universiteit.
Uw uitvaartondernemer zorgt voor de kisting, de religieuze of ceremoniële diensten en regelt ook de begrafenis of crematie na vrijgave van het lichaam door de universiteit.

Uw uitvaartondernemer is verantwoordelijk voor de kisting, de ceremoniële diensten en regelt ook de begrafenis of crematie nadat het lichaam is vrijgegeven door de universiteit. Indien gewenst, kan er direct na het overlijden een ceremoniële dienst plaatsvinden, maar zonder aanwezigheid van het lichaam. Het lichaam moet namelijk zo snel mogelijk na het overlijden naar de universiteit worden overgebracht.

De universiteit zal zowel het transport van het lichaam naar de universiteit als het transport naar de begraafplaats of het crematorium regelen. Het transport van en naar de universiteit wordt verzorgd door een uitvaartondernemer die door ons is aangesteld. De kosten voor dit transport worden door de universiteit gedragen.

Alle kosten verbonden aan de begraving of crematie zijn voor rekening van de nabestaanden. Het betreft kosten voor de ceremonie, opbaring, kist, grafsteen, crematie, urne, en andere bijkomende zaken. Indien u uw nabestaanden hiermee niet wenst te belasten, kunt u zelf reeds een afspraak maken met een uitvaartondernemer en vooraf de nodige regelingen treffen. De kosten kunnen geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd via een eventuele uitvaartverzekering, of kunnen worden opgenomen als schuld van de nalatenschap. Een doodskist blijft verplicht als een lichaam aan de universiteit wordt geschonken.

Belangrijk:
In de wilsbeschikking moet duidelijk vermeld worden of uw uitvaartondernemer de nabestaanden op de hoogte moet brengen van de vrijgave van het lichaam.

Het lichaam dient binnen 48 uur na het overlijden aan de universiteit te worden overgedragen. Wij kunnen geen lichamen aanvaarden waarop een autopsie (lijkschouwing) is uitgevoerd of van personen die in het buitenland zijn overleden.

Het lichaam blijft ter beschikking van de universiteit zolang dit nodig is voor onderwijs en onderzoek. De duur hiervan kan variëren van enkele maanden tot 1 jaar of langer. Na deze periode wordt het lichaam door de universiteit vrijgegeven voor crematie of begraving.

Voor informatie over overlijden kunt u contact opnemen met een uitvaartondernemer of de volgende website raadplegen: http://www.funebra.be/

Onze contactgegevens:
Voor verdere vragen en advies kunt u altijd terecht bij een medewerker via het telefoonnummer 02/477 43 17, via e-mail naar arte@vub.be, via de website www.artevub.be, of per post naar Vrije Universiteit Brussel - Anatomical Research Training and Education (ARTE) - Laarbeeklaan 103 - 1090 Jette.

Printbare versie van deze pagina: