Algemene informatie

UW LICHAAM SCHENKEN AAN DE WETENSCHAP

Om uw lichaam te schenken aan de wetenschap moet u een wilsbeschikking opstellen, dateren en ondertekenen.
Een voorbeeld van een wilsbeschikking kan u downloaden, net als een document voor het invullen van de persoonlijke gegevens.
Uw wilsbeschikking stuurt u samen met de ingevulde administratieve gegevens naar:

Vrije Universiteit Brussel
ARTE - Anatomical Research Training and Education
Laarbeeklaan 103
1090 Jette

T: +32 (0)2 477 43 17
E: arte@vub.be

Vervolgens ontvangt u een bevestiging en enkele kaartjes met de nodige informatie om onze dienst te verwittigen bij overlijden.
Eén kaartje bewaart u bij de identiteitskaart, de overige kaartjes kunnen aan uw vertrouwenspersonen worden gegeven samen met een kopie van de wilsbeschikking en van de praktische richtlijnen.
Het is belangrijk dat u de vertrouwenspersonen vraagt om ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van het overlijden.