Voorbeeld wilsbeschikking

Wilsbeschikking als voornemen uw lichaam te schenken aan de wetenschap

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NAAM*: ………………………………………………………………………………………
VOORNAMEN*: ……………………………………………………………………………….
STRAAT*: …………………………………………………… Nr. .…………Bus: ……..…...
POSTCODE: ………………………… GEMEENTE: …………………………………….…..
TEL: ………………………………….. E-MAIL: …………………………………………....
GEBOORTEPLAATS: ………………………….. GEBOORTEDATUM: ………………………
RIJKSREGISTERNUMMER: ………………………………………………………………..…
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* HOOFDLETTERS a.u.b.

Ik verklaar hierbij dat ik na mijn overlijden mijn lichaam wil schenken aan de Vrije Universiteit Brussel, Anatomical Research Training and Education, ten behoeve van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Mijn nabestaanden nemen binnen de 24 uur na het overlijden contact met op met ARTE om het overlijden te melden. Op dat ogenblik zal de Vrije Universiteit Brussel beslissen over het al dan niet aanvaarden van mijn stoffelijk overschot.

Na aanvaarding zullen mijn nabestaanden een persoonlijke begrafenisondernemer aanstellen en hen op de hoogte brengen dat ik mijn lichaam wens te schenken aan de wetenschap.

Mijn begrafenisondernemer is verantwoordelijk voor de overlijdensaangifte, de kisting, de ceremoniële diensten en regelt ook de begrafenis of crematie nadat het lichaam is vrijgegeven door de universiteit. Alle kosten van de begrafenisondernemer zijn voor rekening van de nabestaanden. Het betreft kosten voor de ceremonie, opbaring, kist, grafsteen, crematie, urne en andere bijkomende zaken.

De universiteit zal zowel de overbrenging van het stoffelijk overschot naar de universiteit als het transport na vrijgave naar een begraafplaats of crematorium regelen. Het transport van en naar de universiteit wordt verzorgd door een uitvaartondernemer die door ARTE is aangesteld. De kosten voor dit transport worden door de universiteit gedragen.

Door dit document te ondertekenen, verklaar ik op de hoogte te zijn van alle voorschriften aangaande het schenken van het lichaam aan de wetenschap. lk bevestig bovendien dat ik mijn familie hierover heb ingelicht.

Opgemaakt te: …………………………………………………. op: …………………………………………..

Handtekening:


Privacybeleid:
Geen enkele persoonlijke informatie wordt doorgegeven aan derden door de VUB. Gegeven informatie wordt enkel gebruikt in de dagdagelijkse werking van de organisatie.

Printbare versie van deze pagina: