Praktische informatie

Praktische informatie voor u en uw vertrouwenspersonen en nabestaanden

Na het overlijden nemen de nabestaanden zo snel mogelijk contact op met een arts en een uitvaartondernemer van hun keuze en stellen hen op de hoogte van de wens van de overledene om het lichaam te schenken aan de wetenschap. De arts zal het overlijden vaststellen en een overlijdensattest opmaken; de uitvaartondernemer zal zorgen voor de overlijdensaangifte en andere formaliteiten.

De nabestaanden nemen vervolgens contact met ons op en geven de naam en het telefoonnummer van de uitvaartondernemer door.
Als u geen uitvaartondernemer heeft, kunnen wij u hierbij helpen.
Wij zullen een kopie van de wilsbeschikking overmaken aan de gemeentelijke overheid voor het verkrijgen van de vergunning om het lichaam naar de universiteit over te brengen en volgens uw keuze toelating te vragen tot begraving of crematie na de vrijgave van het lichaam.

Uw uitvaartondernemer zorgt voor de kisting, de religieuze of ceremoniële diensten en regelt ook de begrafenis of crematie na vrijgave van het lichaam door de universiteit.

Een wilsbeschikking ten gunste van de Vrije Universiteit Brussel houdt in dat de universiteit zorgt voor zowel het transport van het lichaam naar de universiteit als voor het transport naar de begraafplaats of het crematorium na de vrijgave van het lichaam. Het transport van en naar de universiteit gebeurt door een uitvaartondernemer door ons aangesteld. De kosten voor dit vervoer zijn voor rekening van de universiteit. De kosten verbonden aan de begraving of crematie zijn voor rekening van de nabestaanden, tenzij u vooraf andere afspraken maakt met uw uitvaartondernemer .
ALLE KOSTEN, met uitzondering van het transport van en naar de universiteit, zijn voor rekening van de nabestaanden en kunnen geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden via een eventuele uitvaartverzekering of kunnen ingebracht worden als schuld van de nalatenschap. Het gaat hier over de eredienst, de opbaring, de kist, de grafsteen, de crematie, de urne ...

Wil u echter NIET ten laste zijn van uw nabestaanden dan kan u zelf een afspraak maken met de uitvaartverzorger en vooraf de nodige regelingen treffen. Bedenk echter dat eredienst, opbaring, grafsteen, crematie ... wensen zijn van u of de nabestaanden. Een doodskist blijft verplicht als een lichaam aan de universiteit wordt geschonken.

Belangrijk:
In de wilsbeschikking wordt duidelijk vermeld of uw uitvaartondernemer de nabestaanden op de hoogte moet brengen van de vrijgave van het lichaam.

Het lichaam moet binnen 48 uur na het overlijden overgedragen worden aan de universiteit. Wij kunnen geen lichamen aanvaarden waarop een autopsie (lijkschouwing) werd verricht of van personen overleden in het buitenland.

Het lichaam blijft ter beschikking van de universiteit zo lang als het onderwijs en het onderzoek loopt. Dit kan variëren van enkele maanden tot enkele jaren. Daarna wordt het lichaam door de universiteit vrijgegeven voor crematie of begraving volgens de wettelijke bepalingen.

Informatie bij overlijden kan verkregen worden bij uw uitvaartondernemer en op volgende website: http://www.funebra.be/

Onze contactgegevens:
Voor verdere vragen en advies kan u steeds terecht bij een medewerker op het telefoonnummer 02 477 43 17, via e-mail naar arte@vub.be, via de website www.artevub.be, via post naar Vrije Universiteit Brussel - Anatomical Research Training and Education (ARTE) - Laarbeeklaan 103 - 1090 Jette.

Printbare versie van deze pagina: