Praktische informatie

Praktische informatie voor u, uw vertrouwenspersonen en nabestaanden

Na het overlijden nemen de nabestaanden zo snel mogelijk contact op met een arts en een begrafenisondernemer en brengen hen op de hoogte dat de overledene het lichaam wenst te schenken aan de wetenschap. De arts zal het overlijden officieel vaststellen en het overlijdensattest opmaken; de begrafenisondernemer zal zorgen voor de overlijdensaangifte en andere formaliteiten.

Vervolgens nemen de nabestaanden contact met ons op en geven de naam en het telefoonnummer van de begrafenisondernemer door. Indien u geen begrafenisondernemer heeft, kunnen wij u hierbij helpen. ARTE zal een kopie van de wilsbeschikking overmaken aan de gemeentelijke overheid om de vergunning te verkrijgen voor het overbrengen van het lichaam naar de universiteit.

Uw persoonlijke begrafenisondernemer is verantwoordelijk voor de kisting, de ceremoniële diensten en regelt ook de begrafenis of crematie nadat het lichaam is vrijgegeven door de universiteit. Indien gewenst, kan er direct na het overlijden een ceremoniële dienst plaatsvinden, maar zonder aanwezigheid van het lichaam. Het lichaam moet namelijk zo snel mogelijk na het overlijden naar de universiteit worden overgebracht.

De universiteit zal zowel het transport van het lichaam naar de universiteit als het transport na vrijgave naar de begraafplaats of het crematorium verzorgen. Het transport van en naar de universiteit wordt verzorgd door een uitvaartondernemer die door ons is aangesteld. Deze transportkosten worden door de universiteit gedragen.

Alle kosten verbonden aan de begraving of crematie zijn voor rekening van de nabestaanden. Het betreft kosten voor de ceremonie, opbaring, kist, grafsteen, crematie, urne en andere bijkomende zaken. Indien u uw nabestaanden hiermee niet wenst te belasten, kunt u zelf reeds een afspraak maken met een begrafenisondernemer en vooraf de nodige regelingen treffen. De kosten kunnen geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd via een eventuele uitvaartverzekering of kunnen worden opgenomen als schuld van de nalatenschap. Een lijkkist blijft verplicht als een lichaam aan de universiteit wordt geschonken.

Belangrijk:
Het lichaam dient binnen 48 uur na het overlijden aan de universiteit te worden overgedragen. Wij kunnen geen lichamen aanvaarden waarop een autopsie (lijkschouwing) is uitgevoerd of van personen die in het buitenland zijn overleden.

Het lichaam blijft ter beschikking van de universiteit zolang dit nodig is voor onderwijs en onderzoek. De duur hiervan kan variëren van enkele maanden tot 2 jaar. Na deze periode wordt het lichaam door de universiteit vrijgegeven voor crematie of begraving.

In de wilsbeschikking moet duidelijk vermeld worden of uw begrafenisondernemer de nabestaanden op de hoogte moet brengen van de vrijgave van het lichaam.

Voor meer informatie aangaande een uitvaart kan u contact opnemen met een begrafenisonderneming naar keuze of de volgende website raadplegen: http://www.funebra.be/

Onze contactgegevens:
Voor verdere vragen en advies kunt u altijd terecht bij een medewerker via het telefoonnummer 02/477 43 17, via e-mail naar arte@vub.be, via de website www.artevub.be, of per post naar Vrije Universiteit Brussel - Anatomical Research Training and Education (ARTE) - Laarbeeklaan 103 - 1090 Jette.

Printbare versie van deze pagina: