Praktische informatie

Praktische en technische informatie om een beter inzicht te krijgen waar u en uw vertrouwenspersoon en uw nabestaanden rekening moeten mee houden.

Begrafenisondernemer:
Bij een overlijden contacteren de nabestaanden zo snel mogelijk de huisarts en een begrafenisondernemer en informeren hen over de lichaamsdonatiewens van de overledene. Uw begrafenisondernemer zal de nabestaanden volledig informeren over wat allemaal kan en niet kan. Hij/zij zorgt voor drukwerk en contact met de dienst Bevolking van uw gemeente.

Daaropvolgend nemen de nabestaanden contact met ons op en geven de naam en het telefoonnummer van de begrafenisondernemer door. Heeft u geen begrafenisondernemer, zullen wij hierbij helpen.
Uw begrafenisondernemer zorgt voor de kisting, voor religieuze en andere ceremoniële diensten. De door u gekozen begrafenisondernemer zal, bij vrijgave van het lichaam, zorgen voor de begrafenis of crematie.

Een wilsbeschikking ten gunste van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) houdt in dat de VUB instaat voor de kosten van het transport naar de universiteit en nadien naar de gemeente van herkomst of naar het crematorium via een begrafenisondernemer door ons aangesteld. De kosten gerelateerd aan de begraving of crematie zijn ten laste van de nabestaanden, tenzij uzelf vooraf een andere regeling treft met uw begrafenisondernemer.
ALLE KOSTEN, met uitzondering van het transport van en naar de universiteit, ZIJN TEN LASTE VAN DE NABESTAANDEN en kunnen geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden via de ziekteverzekering, vermindering van erfeniskosten e.a. Het gaat hier over o.a. de eredienst, de opbaring, de kist, de grafsteen, de crematie ...

Indien u echter NIET ten laste wil zijn van uw nabestaanden dan kan u zelf ten allen tijde een afspraak maken met een begrafenisondernemer om samen met uw bank alles zelf en vooraf te regelen. Bedenk echter dat "eredienst, opbaring, grafsteen, crematie ..." wensen zijn van u of de nabestaanden. Een kist blijft verplicht als een lichaam aan de universiteit wordt geschonken.

Niet onbelangrijk:
Wij kunnen echter geen lichamen aanvaarden waarvan het overlijden in het buitenland heeft plaatsgevonden of lichamen waarop een autopsie (lijkschouwing) werd verricht.
De overbrenging van het lichaam naar de VUB, moet binnen de 48u na het overlijden geschieden.
Na vrijgave van het lichaam door de universiteit moet het lichaam begraven of gecremeerd worden volgens wettelijke bepalingen. In de wilsbeschikking dient duidelijk vermeld te worden of de nabestaanden al dan niet moeten verwittigd worden van de vrijgave; de eventuele verwittiging gebeurt via de persoonlijke begrafenisondernemer.
Informatie rond overlijden kunnen bekomen worden bij uw begrafenisondernemer of op de volgende websites: http://www.funebra.be/ - http://www.inmemoriam.be/

Onze contactgegevens:
Voor verdere inlichtingen en specifieke vragen kan u steeds terecht bij een medewerker op het telefoonnummer 02/477 43 17,
via gewone briefwisseling aan Vrije Universiteit Brussel, Anatomical Research Training and Education (ARTE), Laarbeeklaan 103, 1090 Brussel
via elektronische briefwisseling gericht aan arte@vub.be

Printbare versie van deze pagina: