FAQ

Algemene vragen

Lichaamsdonatie is mogelijk vanaf de leeftijd van 18 jaar; voor jongeren onder de 18 jaar is toestemming van beide ouders nodig.
Er is geen maximum leeftijdsgrens.

  • Voor de basisopleiding anatomie van artsen, kinesitherapeuten, apothekers, experten in de bewegingswetenschappen, ...
  • Voor gespecialiseerde opleidingen, als chirurgisch platform voor de ontwikkeling van nieuw medisch materiaal en het inoefenen van chirurgische procedures. Deze opleidingen zijn vervolmakingscursussen voor de specialisatie orthopedie, plastische chirurgie, neurochirurgie, cardiothoracale chirurgie, oogheelkunde, keel-, neus- en oorheelkunde, gynaecologie, urologie, …
  • Voor wetenschappelijk onderzoek, dit stimuleert de ontwikkeling van nieuwe, grensverleggende kennis en inzicht in wetenschappelijk en technisch onderzoek.

Het medisch onderwijs en de anatomische studies op het lichaam zullen ongeveer 1 tot 2 jaar in beslag nemen. Daarna volgt de vrijgave van het lichaam door de universiteit.

ARTE staat in voor de kosten van het vervoer van het lichaam, het betreft :

  • het transport van de plaats van overlijden of opbaring naar de universiteit.
  • het transport van de universiteit naar de begraafplaats of het crematorium, na het vrijgeven van het lichaam door de universiteit.

Opgelet: een repatriëring uit het buitenland is uitgesloten!

Alle andere kosten zoals ceremonies, concessies, grafsteen, crematie, urne,... vallen ten laste van de nabestaanden.

In de meeste gevallen wordt de wil van de overledene door de nabestaanden gerespecteerd. Het gebeurt zelden dat de nabestaanden omwille van omstandigheden afzien van de overeenkomst. Juridisch kunnen wij niemand verplichten tot de uitvoering van de gemaakte overeenkomst.

De wilsbeschikking voor lichaamsdonatie is niet bindend, het drukt enkel uw wens uit wat er bij overlijden moet gebeuren. U heeft op elk moment het recht om deze wens te herzien; hiervoor stuurt u een ondertekende, schriftelijke mededeling met verzoek tot herroeping van uw wilsbeschikking naar onze dienst.

Ja, er zijn enkele redenen waarom een lichaam kan geweigerd worden:

  • indien het lichaam niet binnen 48u na overlijden wordt overgedragen aan de universiteit
  • na een verkeersongeval (tenzij balseming nog mogelijk is)
  • indien een lijkschouwing op het lichaam werd uitgevoerd
  • na orgaandonatie (zie " Kan ik én orgaandonatie én lichaamsdonatie doen? ")
  • indien drager van besmettelijke ziekten zoals: hepatitis, tuberculosis, Creutzfeldt-Jacob of andere overdraagbare spongiform encephalopathiëen (prion ziekten van het centraal zenuwstelsel), huidinfecties zoals zona (Herpes zoster) of meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA).

Dit zijn de meest voorkomende redenen waarom een lichaam niet geaccepteerd wordt. Men moet begrijpen dat het al dan niet aanvaarden van een lichaam voor schenking aan de universiteit, beslist wordt na het overlijden.
Om onnodig verdriet en teleurstelling bij de nabestaanden te vermijden, is het goed dat ook zij op hoogte zijn van deze voorwaarden.

Neen. Wettelijk gezien mogen er geen vergoedingen voorzien worden voor lichaamsdonatie.

U kan beide combineren, maar orgaandonatie krijgt steeds voorrang op lichaamsdonatie. Wanneer bij overlijden echter geen orgaandonatie mogelijk blijkt, is lichaamsdonatie wel nog mogelijk. Meer informatie over orgaandonatie vindt u op:
http://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/levensbegin-....

Neen. De lichamen worden ter beschikking gesteld van het onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek. Aangezien er geen autopsie wordt uitgevoerd, zal er ook geen rapport met medische of pathologische bevindingen gemaakt worden.

Dit is niet mogelijk zolang de donor in leven is. Het is echter wel mogelijk om na het overlijden een contract op te stellen voor lichaamsdonatie. Dit gebeurt meestal door de meest aanverwante familie.

Wettelijk gezien moet ieder persoon, ingeschreven in het bevolkingsregister, begraven of gecremeerd worden.
De begrafenis gebeurt doorgaans in de gemeente waar de persoon gedomicilieerd is.

De keuze is hierin vrij. Meestal is dit een vertrouwenspersoon zoals een familielid, de huisarts, de notaris of een kennis,...

Indien er een medisch dossier voorhanden is, kan het nuttig zijn om dit ter beschikking te stellen aan de dienst ARTE.

De overledene kan niet meer gegroet worden nadat het lichaam is overgebracht naar de universiteit.

Printbare versie van deze pagina: