FAQ

Algemene vragen

Lichaamsdonatie is mogelijk vanaf de leeftijd van 18 jaar. Er is geen maximum leeftijdsgrens.
Voor schenkingen onder de 18 jaar moeten beide ouders hiervoor hun toestemming geven.
Als donor voor lichaamsdonatie voor de wetenschap, kunnen wij alleen mensen opnemen die overleden zijn in België.

 • Voor de basisopleiding anatomie van artsen, kinesitherapeuten, apothekers, experten in de bewegingswetenschappen, ...
 • Voor gespecialiseerde opleidingen, als chirurgisch platform voor de ontwikkeling van nieuw medisch materiaal en het inoefenen van chirurgische procedures.
  Deze opleidingen zijn vervolmakingscursussen voor de specialisatie orthopedie, plastische chirurgie, neurochirurgie, cardiothoracale chirurgie, oogheelkunde, keel-, neus- en oorheelkunde, gynaecologie, urologie, …
 • Voor wetenschappelijk onderzoek, dit stimuleert de ontwikkeling van nieuwe, grensverleggende kennis en inzicht in wetenschappelijk en technisch onderzoek

Medisch onderwijs en anatomische studies kunnen ongeveer 2 jaar in beslag nemen. Daarna volgt de vrijgave van het lichaam.

ARTE staat in voor de transportkosten (een repatriëring uit het buitenland is uitgesloten):

 • transport van plaats van overlijden of opbaring naar onze afdeling.
 • transport na vrijgave van het lichaam, van onze afdeling naar de begraafplaats of het crematorium.

Alle andere kosten zoals concessies, grafsteen, crematie, urne,... vallen ten laste van de nabestaanden.

In de meeste gevallen wordt de wil van de overledene door de familie gerespecteerd. Het gebeurt zelden dat de familie omwille van omstandigheden afziet van de overeenkomst. Juridisch kunnen wij niemand verplichten tot de uitvoering van de gemaakte overeenkomst.

Het testament voor lichaamsafstand is niet bindend, het drukt enkel uw wens uit van wat er bij overlijden moet gebeuren. U hebt ten alle tijde het recht om deze wens te herzien; hiervoor stuurt u een door u ondertekende, schriftelijke mededeling met verzoek tot herroeping van uw wilsbeschikking naar onze dienst.

Ja, er zijn enkele redenen waarom een lichaam kan geweigerd worden:

 • indien het lichaam niet binnen de termijn van 48u na overlijden naar onze dienst gebracht werd
 • na een verkeersongeval (tenzij balseming nog mogelijk is)
 • indien een lijkschouwing op het lichaam werd uitgevoerd
 • na orgaandonatie (zie " Kan ik én orgaandonatie én lichaamsdonatie doen? ")
 • indien drager van besmettelijke ziekten zoals: hepatitis, tuberculosis, Creutzfeldt-Jacob of andere overdraagbare spongiform encephalopathiëen (prion ziekten van het centraal zenuwstelsel), huidinfecties zoals zona (Herpes zoster) of meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA).

Dit zijn de meest voorkomende redenen waarom een lichaam niet geaccepteerd wordt. Men moet begrijpen dat het al dan niet aanvaarden van een lichaam voor schenking aan de Universiteit, beslist wordt na het overlijden.

Om onnodig verdriet en teleurstelling bij de nabestaanden te vermijden, is het goed dat ook zij op hoogte zijn van deze voorwaarden.

Neen. Wettelijk gezien mogen er geen vergoedingen voorzien worden voor lichaamsdonatie.

Orgaandonatie heeft voorrang op lichaamsdonatie. Wanneer geen orgaandonatie mogelijk blijkt, is lichaamsdonatie wel nog mogelijk. Meer informatie omtrent orgaandonatie vindt u op
http://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/levensbegin-....

Neen. Aangezien we geen autopsie uitvoeren, zullen er geen verslagen gemaakt worden. De lichamen staan grotendeels ten dienste van het medisch onderwijs en er wordt geen enkel verslag met pathologische bevindingen bijgehouden.

Dit is niet mogelijk zolang de donor in leven is. Het is echter wel mogelijk om na het overlijden een contract op te stellen voor lichaamsafstand. Dit gebeurt meestal door de meest aanverwante familie.

Wettelijk gezien moet ieder persoon, ingeschreven in het bevolkingsregister, begraven of gecremeerd worden.
De begrafenis gebeurt normaliter in de gemeente waar de persoon gedomicilieerd is.

De keuze is hierin vrij. Meestal is dit iemand die dicht bij de persoon staat, zoals een familielid, de huisarts of een andere vertrouwenspersoon,...

Indien er een medisch dossier voorhanden is, kan het steeds nuttig zijn om dit ter beschikking te stellen aan de dienst ARTE.

De overledene kan niet meer gegroet worden nadat zijn of haar lichaam is overgebracht naar de universiteit.

Printbare versie van deze pagina: