Algemene informatie

UW LICHAAM SCHENKEN AAN DE WETENSCHAP

Hartelijk dank voor uw interesse om uw lichaam te schenken aan de wetenschap.

Door uw lichaamsdonatie aan de Vrije Universiteit Brussel draagt u bij aan de ontwikkeling en verbetering van het medisch-wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, met een positieve impact op de samenleving.

Uw voornemen om uw lichaam ter beschikking te stellen aan het wetenschappelijk onderzoek en het praktijkonderwijs in de geneeskunde en gezondheidszorg, getuigt van een buitengewoon engagement!

Om uw lichaam te schenken aan de wetenschap dient u een wilsbeschikking samen met de ingevulde administratieve gegevens op te stellen, te dateren en te ondertekenen.

Een voorbeeld van een wilsbeschikking kan u downloaden, net als een document voor het invullen van de persoonlijke gegevens.
Gelieve deze twee documenten te sturen naar:

Vrije Universiteit Brussel
ARTE - Anatomical Research Training and Education
Laarbeeklaan 103
1090 Jette

T: +32 (0)2 477 43 17
E: arte@vub.be

Vervolgens ontvangt u een bevestiging en enkele kaartjes met de nodige informatie om onze dienst te verwittigen bij overlijden.
Eén kaartje bewaart u bij de identiteitskaart, de overige kaartjes kunnen aan uw vertrouwenspersonen worden gegeven samen met een kopie van de wilsbeschikking en van de praktische richtlijnen.
Het is belangrijk dat u de vertrouwenspersonen vraagt om ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van het overlijden.

Printbare versie van deze pagina: