Algemene informatie

Om je lichaam te schenken aan de wetenschap dient u een geschreven wilsbeschikking op te stellen, te dateren en te ondertekenen. Een voorbeeld-wilsbeschikking vindt u op deze website. Uw wilsbeschikking stuurt u samen met de ingevulde administratieve gegevens naar:

Vrije Universiteit Brussel
ARTE - Anatomical Research Training and Education
Laarbeeklaan 103
1090 Brussel

T: +32 (0)2 477 43 17
E: arte@vub.be

U zal vervolgens van ons enkele kaartjes ontvangen waarop u de nodige gegevens terugvindt om onze dienst bij overlijden te verwittigen. Eén kaartje bewaart u bij uw identiteitskaart, de overige kaartjes kunnen aan uw vertrouwenspersonen worden gegeven.
Geef ook een kopie van uw wilsbeschikking en een kopie van de praktische richtlijnen aan een vertrouwenspersoon.