Voorbeeld wilsbeschikking

Uw voornemen om uw lichaam ter beschikking te stellen van het wetenschappelijk onderzoek en het praktisch onderricht in de geneeskunde en de gezondheidszorg geeft blijk van een uitzonderlijk engagement!

Om uw lichaam te schenken aan de wetenschap moet u een WILSBESCHIKKING OPSTELLEN, DATEREN EN ONDERTEKENEN.
Voorbeeld van een wilsbeschikking:

"Ik ondergetekende, NAAM en VOORNAAM, GEBOORTEDATUM en ADRES*, verklaar hierbij mijn lichaam na mijn overlijden af te staan aan de Vrije Universiteit Brussel, Anatomical Research Training and Education, Laarbeeklaan 103, 1090 Brussel, en ter beschikking te stellen van het onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek. Ik wens/ik wens niet dat mijn nabestaanden worden geïnformeerd als de werkzaamheden met mijn lichaam zijn beëindigd. "**

Uw wilsbeschikking stuurt u samen met het ingevulde formulier "Administratieve gegevens" naar:

Vrije Universiteit Brussel
ARTE - Anatomical Research Training and Education
Laarbeeklaan 103
1090 Jette

E-mail: arte@vub.be

Vervolgens ontvangt u een bevestiging en enkele kaartjes met de nodige informatie om onze dienst te verwittigen bij overlijden. Eén kaartje bewaart u bij de identiteitskaart, de overige kaartjes kunnen aan uw vertrouwenspersonen worden gegeven samen met een kopie van de wilsbeschikking en de praktische richtlijnen. Het is belangrijk dat u de vertrouwenspersonen vraagt om ons zo snel mogelijk van het overlijden op de hoogte te brengen.

Voor verdere informatie of advies kan u contact opnemen met een medewerker op het telefoonnummer 02 477 43 17.

*Nota: schrijf naam, voornaam en adres in hoofdletters a.u.b.
**Wat ook uw wensen zijn op de dag dat u deze wilsbeschikking schrijft... u kan deze steeds op elk moment herroepen, of aanvullen waar u dit nodig acht.

Privacybeleid:
Geen enkele persoonlijke informatie wordt doorgegeven aan derden door de VUB. Gegeven informatie wordt enkel gebruikt in de dagdagelijkse werking van de organisatie.

Printbare versie van deze pagina: