Voorbeeld wilsbeschikking

Eerst en vooral willen wij U onze waardering betuigen omdat U overweegt uw lichaam na uw overlijden ter beschikking te stellen van het wetenschappelijk onderzoek, het praktisch onderricht in de geneeskunde en de gezondheidszorg.
De eenvoudigste manier om dit te verwezenlijken is in de vorm van een WILSBESCHIKKING DOOR U EIGENHANDIG GESCHREVEN, GEDATEERD EN ONDERTEKEND.
De tekst hiervan kan als volgt luiden:

"Ik ondergetekende, NAAM en VOORNAAM, GEBOORTEDATUM en ADRES*, verklaar hierbij mijn lichaam na mijn overlijden over te maken aan de Vrije Universiteit Brussel, Anatomical Research Training and Education, Laarbeeklaan 103 te 1090 Brussel, opdat het benut kan worden ten behoeve van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Ik wens/ik wens niet dat mijn nabestaanden worden geïnformeerd als de werkzaamheden met mijn lichaam zijn beëindigd. "**

Dit document stuurt u aan ons, samen met het ingevulde formulier "Administratieve gegevens". Een ontvangstbewijs en kaartjes met ons telefoonnummer zullen u worden toegestuurd. Het is aangeraden één van onze kaartjes bij uw identiteitskaart te houden. Geef eveneens een kopie van uw wilsbeschikking en een kaartje aan één of meerdere vertrouwenspersonen uit uw directe omgeving.

Het schenken gebeurt gratis; geen enkele som geld zal hiervoor worden uitgekeerd.

Een kopie van uw geschreven wilsbeschikking zal door ons overgemaakt worden aan de gemeentelijke overheid om de vergunning te verkrijgen om het lichaam naar de universiteit over te brengen en volgens uw keuze toelating te vragen tot begraving of crematie. Het is heel belangrijk dat u aan uw vertrouwenspersonen vraagt om ons van uw overlijden onmiddellijk op de hoogte te stellen.

U kan steeds contact opnemen met een medewerker op het nummer 02/477.43.17.

*Nota: schrijf naam, voornaam en adres in hoofdletters a.u.b.
**Wat u ook wenst op de dag dat u deze wilsbeschikking schrijft... U kan dit steeds ten allen tijde herroepen, of aanvullen waar u dit nodig acht.

Privacybeleid: Geen enkele persoonlijke informatie wordt doorgegeven aan derden door de VUB. Gegeven
informatie wordt enkel gebruikt in de dagdagelijkse werking van de organisatie.

Printbare versie van deze pagina: