Home

Schenking van het lichaam voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs

Ook na uw overlijden kan u een verschil maken voor andere mensen.

Als de geneeskunde en het wetenschappelijk onderzoek vandaag staan waar ze staan, dan is dit onder meer te danken aan het feit dat sommige mensen er bewust voor kiezen om na hun overlijden hun lichaam te schenken aan de wetenschappen.
Uw voornemen om uw lichaam ter beschikking te stellen aan het onderwijs en wetenschappelijk onderzoek getuigt van een buitengewoon engagement, waarvoor wij onze waardering betuigen.


« EEN IMPACT OP DE TOEKOMST, OOK ALS U ER NIET MEER BENT! »