Home

Schenking van het lichaam voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs

Hebt u er ooit bij stilgestaan dat u na uw dood nog een zeer waardevolle dienst kan bewijzen aan uw medemens?

Als de geneeskunde en het wetenschappelijk onderzoek vandaag staan waar ze staan, dan is dit onder meer te danken aan het feit dat sommige mensen er bewust voor kiezen om na hun overlijden hun lichaam te schenken aan de wetenschappen. Uw voornemen om uw lichaam ter beschikking te stellen aan het onderwijs en wetenschappelijk onderzoek getuigt van een buitengewoon engagement, waarvoor wij onze waardering betuigen.


« OOK NA UW DOOD KAN U NOG MEER BETEKENEN DAN U DENKT »